Tajuplný prostor. Není to tak dávno, kdy byl plný záhadných přístrojů. Již delší dobu je ale většina zařízení pryč. Děla se tu alchymie potravinářského průmyslu.

Celým jménem Závody lihovarské a drožďářské. V devadesátých letech minulého století ještě fungovaly. V roce 2006 je tehdejší vedení chtělo předělat na výrobu biomethanolu. Ačkoli zpočátku vypadalo, že plán s „palírnou“ vyjde (vyhrálo se výběrové řízení), nakonec vyšlo na světlo napojení na politickou stranu, na povrch vyplavalo i pár „míčů“ úplatků a rozjelo se trestní stíhání. Plán s „palírnou“ se tak stal mrtvě narozeným dítětem.

Po následující desetiletí zůstal závod nevyužitý, prázdný a střežený. (Což nikterak neodradilo sprejery, kteří si pro sebe zabrali a jednu část). Z čelní budovy (poslední fotografie) se vytratil dokonce i název.

Součástí areálu byla provozní budova drožďárny, zásobní nádrž na melasu – objem 3300 tun (doprava melasy z nádrže a do nádrže probíhala automobilovými cisternami), sklad chemikálií (skladovací nádrže na kyselinu sírovou, čpavkovou vodu a kyselinu fosforečnou) a budova enzymů, v níž se nacházely mezi urbexery oblíbené „Laboratoře K2“, a z které pochází většina fotografií

K zásobování podniku technologickou párou sloužil parovod. Ještě k areálu patřila budova VN rozvodny a trafostanice, usazovací nádrže a vila, kde kdysi bydlel správce a později bezdomovci.

Dnes jsou laboratoře minulostí, v roce 2020 proběhla demolice.