V horském údolí z ranní mlhy vystupují zbytky zaniklé vesnice. Pohádka, která existuje. Kdyby dřevo a kámen mohly vyprávět…